Oferta

Prawo Własności intelektualnej Warszawa | Prawnik Jakub Wróblewski

Dynamiczny rozwój gospodarczy spowodował wzrost konkurencyjności na poszczególnych rynkach. To z kolei prowadzi do chęci cięcia kosztów i uzyskiwania przewag konkurencyjnych. Niestety tego rodzaju działania często naruszają prawa innych podmiotów gospodarczych, w szczególności, gdy sprowadzają się do bezprawnego korzystania z dorobku osób trzecich.

 

Warto skutecznie zabezpieczyć swój dorobek twórczy i to nie tylko z perspektywy potencjalnych procesów sądowych. Specyfika poszczególnych branż gospodarczych pozwala bowiem na polubowne rozwiązywanie sporów, zaś skuteczne zabezpieczenia swojego dorobku są odpowiednim argumentem do dochodzenia praw również poza salą sądową w drodze negocjacji.

Zadzwoń do nas!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń do Kancelarii: +48 691 130 236

Rozwój gospodarczy wiąże się też z rozwojem konkurencji w różnych branżach. Firmy chcą uzyskać przewagę nad innymi i nierzadko naruszają prawa innych podmiotów, np. wtedy, gdy bezprawnie korzystają z dorobku osób trzecich. Właśnie dlatego warto dobrze zabezpieczyć swój dorobek. Tymi zagadnieniami zajmuje się dziedzina prawa własności intelektualnej. Porad w zakresie prawa udzieli dobra kancelaria, taka jak Kancelaria Adwokacka Jakub Wróblewski.

 

Jak można podzielić prawa własności intelektualnej?

 

W zakresie prawa własności intelektualnej można wymienić dwa podstawowe obszary: prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie i prawa pokrewne. Prawa własności przemysłowej można uzyskać w drodze zgłoszenia lub rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Prawa własności przemysłowej to prawa wyłączne, czyli gwarantujące monopol na korzystanie z danych dóbr, wynikają one z krajowych, regionalnych lub międzynarodowych przepisów.

 

Adwokat Warszawa - specjalista od praw autorskich

Prawa autorskie powstają natomiast samoistnie i nie wymagają rejestracji. Twórca wytworu posiada prawa osobiste i prawa majątkowe. Osoby niebędące twórcami, lecz przekazujące utwór publiczności, korzystają z praw pokrewnych. Osobiste prawa autorskie są związane z twórcą i niezbywalne, nie można się ich zrzec ani sprzedać. Obowiązują bezterminowo, a po śmierci twórcy przechodzą na jego rodzinę.

 

Majątkowe prawa autorskie pozwalają twórcy na podejmowanie działań umożliwiających innym podmiotom korzystanie z jego dzieła. Podlegają obrotowi gospodarczemu, czyli można je sprzedawać i nie podlegają egzekucji. Prawa pokrewne są ograniczone czasowo, przysługują aktorom, muzykom, producentom czy naukowcom.

 

Jaką pomoc dotyczącą własności przemysłowej oferuje kancelaria?

 

Kancelaria prawna z Warszawy zajmuje się badaniem zdolności rejestrowej znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i domen internetowych. Specjaliści doradzają przy wyborze najlepszej formy ochrony praw własności przemysłowej, a także przy budowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

 

Prawnik Warszawa Wola

Ponadto kancelaria adwokacka zajmuje się tworzeniem regulaminów użytkowania wyników prac intelektualnych powstających w firmie, prowadzeniem wycen własności intelektualnej i kreowaniem strategii obrotu prawami niematerialnymi. Prowadzi też różnego rodzaju postępowania, m.in. rejestrowe i sporne. Uczestniczy w ochronie praw wyłącznych przed Sądem i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Profesjonaliści chronią własność intelektualną także poprzez prowadzenie postępowań celnych dotyczących jej.

 

Prawo autorskie - w jaki sposób może pomóc kancelaria prawna?

 

Adwokat Jakub Wróblewski z Warszawy zajmuje się sporządzaniem umów licencyjnych, umów przenoszących prawa autorskie majątkowe i innych umów wykorzystywanych w obrocie prawami autorskimi i pokrewnymi. Podejmuje się opiniowania i tworzenia ekspertyz oraz innych dokumentów umożliwiających przenoszenie, nabywanie i korzystanie z praw autorskich oraz pokrewnych.

 

Adwokat Warszawa Jakub Wróblewski

Specjaliści weryfikują materiały pod kątem ewentualnych naruszeń praw własności. Zajmują się także dochodzeniem roszczeń dotyczących niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów przenoszących prawa. Dobry prawnik dokona oceny naruszeń praw autorskich w Internecie i pozostałych środkach masowego przekazu. Reprezentuje też klienta przed urzędami administracji publicznej i sądami powszechnymi.

 

Sprawy dotyczące własności intelektualnej - jak wybrać dobrą kancelarię w Warszawie?

 

Jaka powinna być dobra kancelaria podejmująca się spraw z zakresu własności intelektualnej? Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i własności przemysłowej wymagają wyboru usług doświadczonych specjalistów, którzy posiadają rozległą wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa i mogą pochwalić się sporym doświadczeniem.

 

Prawnik Warszawa Wola - skuteczny adwokat od praw autorskich

Najlepsze kancelarie błyskawicznie reagują na wszelkie przejawy nieuczciwej konkurencji i podejmują odpowiednie kroki prawne, takie jak wszczęcie postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Ważna jest także jej transparentność cykliczne raportowanie pracy oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Tylko wtedy klient może być pewny, że kancelaria podjęła wszelkie możliwe kroku dotyczące ochrony własności.

 

Zaufana kancelaria w Warszawie - Adwokat Jakub Wróblewski

 

W zagadnieniach dotyczących praw własności intelektualnej specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Jakub Wróblewski. Warto skorzystać z jej usług, gdyż tworzą ją osoby, dla których praca jest jednocześnie pasją.

 

Profesjonaliści unikają szablonowych rozwiązań i do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Łączą posiadanie wiedzy teoretycznej z dużym doświadczeniem w podobnych sprawach. Stosują sprawdzone metody, które zwiększają skuteczność podejmowanych działań.

Adwokat Warszawa Własność Intelektualna

Adwokat Jakub Wróblewski może pochwalić się dobrym współczynnikiem wygranych spraw. Fachowcy posiadają odpowiednie wykształcenie w dziedzinie własności intelektualnej i znają obowiązujące przepisy prawa, dlatego klient może być spokojny o to, że powierzył swoją sprawę w dobre i zaufane ręce.

 

Swoją pracę wykonujemy w ramach usług jednorazowych porad prawnych, cyklu spotkań lub w ramach regularnej, cyklicznej bądź stałej współpracy. Podobnie działamy w innych gałęziach systemu prawnego, oferując kompleksowe wsparcie. Przykładem może być pomoc prawna z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, spraw podatkowych czy spraw cudzoziemców.