Oferta

Prawo karne

Naszą główną specjalizacją jest świadczenie pomocy w zakresie prawa karnego. Pomagamy na każdym etapie postępowania karnego. Występujemy w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych. Doświadczenie zdobyte podczas uczestnictwa w największych procesach karnych pozwala nam na skuteczne reprezentowanie naszych Klientów.

 

Ochrona Twoich praw w świecie prawa karnego

 

Źródłem prawa karnego są akty normatywne, takie jak ustawy, kodeksy, w tym Kodeks Karny, oraz orzecznictwo sądowe, które regulują odpowiedzialność karne osób popełniających czyny zabronione przez te przepisy. Rozumiejąc złożoność przepisów prawa karnego, stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, dostosowując strategię obrony do potrzeb klienta. Nasza wiedza obejmuje szeroki zakres prawa karnego, począwszy od kodeksu karnego, przez prawo karne skarbowe, aż po prawo wykroczeń. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie chronić Twoje prawa oraz interesy na każdym etapie postępowania.

Adwokat Warszawa

 

Funkcje prawa karnego

 

Funkcje prawa karnego obejmują:

 • prewencję: działanie na rzecz zapobiegania przestępczości poprzez działanie odstraszające wynikające z grożących kar oraz konsekwencji prawnych;
 • represję: ukaranie sprawców przestępstw za popełnione czyny zabronione oraz egzekwowanie odpowiedzialności karnej;
 • resocjalizację: dążenie do zmiany postaw i zachowań sprawców przestępstw, aby uniknęli powrotu do działalności przestępczej;
 • korekcję: wprowadzanie sprawców przestępstw na drogę przestrzegania norm społecznych i prawnych;
 • ochronę społeczeństwa: zabezpieczenie interesów społecznych oraz wartości chronionych przez prawo karne;
 • indywidualizację kary: dostosowywanie kary do indywidualnych cech sprawcy, okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutków;
 • sprawiedliwość: zapewnienie równego traktowania sprawców oraz ofiar przestępstw w ramach postępowania karnego.

 

Adwokat od prawa karnego w Warszawie

 

Etapy w procesie karnym obejmują:

 • Postępowanie przygotowawcze
 • Postępowanie sądowe
 • Postępowanie apelacyjne
 • Postępowanie kasacyjne
 • Postępowanie wykonawcze

 

Odpowiedzialność karna – zrozumienie jej zasad

 

Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność karna może mieć poważne konsekwencje dla osoby oskarżonej. Dlatego staramy się wyjaśnić naszym klientom zasady odpowiedzialności karnej oraz konsekwencje poszczególnych czynów zabronionych. Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby pomóc uniknąć lub złagodzić potencjalne skutki postępowania karnego.

Jakub Wróblewski - Adwokat w Warszawie

 

Prawo karne procesowe - Twoja obrona od A do Z

 

Prawo karne procesowe to kluczowy element postępowania sądowego, który skupia się na regulacjach dotyczących przeprowadzenia postępowania karnego przed sądem. Obejmuje ono wszelkie aspekty proceduralne związane z dochodzeniem, ściganiem, a także orzekaniem w sprawach karnych. Właściwe stosowanie przepisów prawa karnego procesowego jest niezbędne dla zapewnienia sprawiedliwego i rzetelnego procesu. Nasz zespół specjalistów w dziedzinie prawa karnego procesowego podejmuje się reprezentacji klientów na każdym etapie postępowania sądowego, zaczynając od śledztwa, aż po wszelkie środki odwoławcze, takie jak apelacje czy kasacje. Zajmujemy się również kwestiami dotyczącymi aresztu tymczasowego, środków zapobiegawczych, dowodów oraz innych istotnych aspektów postępowania karnego. Nasze doświadczenie oraz wiedza ekspercka pozwala nam na skuteczne wykorzystanie przepisów kodeksu postępowania karnego, aby osiągnąć korzystne wyniki dla naszych klientów.

 

Prawo karne wykonawcze - zagwarantowanie sprawiedliwości po wyroku

 

Prawo karne wykonawcze to gałąź prawa karnego, która reguluje kwestie związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach karnych, takich jak wykonywanie kar pozbawienia wolności, nadzór nad warunkowym przedterminowym zwolnieniem czy odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego. Jego głównym celem jest zapewnienie, że wyrok sądu zostanie wykonany zgodnie z przepisami oraz z poszanowaniem praw i godności skazanego. W ramach prawa karnego wykonawczego zajmujemy się pomocą naszym klientom na etapie postępowania wykonawczego, udzielając porad dotyczących możliwości odroczenia wykonania kary, przerwy w jej wykonywaniu czy zmiany warunków odbywania kary. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu pomagamy skazanym w skutecznym dochodzeniu do przestrzegania ich praw, jednocześnie dbając o realizację celów wymiaru sprawiedliwości.

 

Skuteczny prawnik w Warszawie - Adwokat Jakub Wróblewski

 

Kodeks postępowania karnego – Twoje prawo do sprawiedliwości

 

Wyznaczając sobie cel zapewnienia sprawiedliwości naszym klientom, kierujemy się przepisami kodeksu postępowania karnego. Dbamy o to, aby każde postępowanie toczyło się zgodnie z prawem i z poszanowaniem praw oskarżonego. Współpracujemy z sądami, prokuraturą oraz innymi organami ścigania, dążąc do jak najlepszego rozwiązania sprawy.

 

Prawo karne materialne – zrozumienie granic odpowiedzialności

 

W codziennej praktyce związanej z prawem karnym materialnym, analizujemy i oceniamy dowody oraz okoliczności sprawy, mając na uwadze zasady odpowiedzialności karnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio opracować strategię obrony, która pozwoli wykazać brak podstaw do odpowiedzialności karnej naszego klienta.

 

Nowelizacje kodeksu karnego – dbamy o aktualność wiedzy

 

Śledzimy na bieżąco zmiany w przepisach, takich jak nowelizacje kodeksu karnego czy kodeksu karnego wykonawczego. Dzięki temu nasza wiedza jest zawsze aktualna, a my jesteśmy w stanie dostosować strategię obrony do zmieniających się przepisów prawa karnego.

 

Prawo karne sensu stricto – specjalistyczna wiedza

 

Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa karnego sensu stricto, takimi jak prawo karne gospodarcze, prawo karne wojskowe czy prawo karne środowiskowe. Posiadamy specjalistyczną wiedzę w tych dziedzinach, co pozwala nam skutecznie bronić klientów przed zarzutami o popełnienie przestępstw szczególnie skomplikowanych i wymagających unikalnej ekspertyzy.

Zadzwoń do nas!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń do Kancelarii: +48 691 130 236

Prawo karne skarbowe – ochrona przed konsekwencjami finansowymi

 

Zespół naszych prawników posiada także kompetencje w zakresie prawa karnego skarbowego, które reguluje odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym. Wspieramy klientów w sprawach dotyczących nieprawidłowości podatkowych, unikania płacenia podatków czy oszustw podatkowych, dążąc do minimalizacji ewentualnych konsekwencji finansowych i kar.

 

Prawo wykroczeń – pomoc w sprawach o mniejszej wadze

 

Pomoc prawna nie kończy się tylko na sprawach karnych. Nasz zespół zajmuje się również sprawami z zakresu prawa wykroczeń, takimi jak naruszenia przepisów ruchu drogowego, porządku publicznego czy ochrony środowiska. Naszym celem jest skuteczna obrona klientów przed konsekwencjami wykroczeń oraz pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego wyroku.

 

Adwokat Warszawa - specjalista od prawa karnego

Reforma prawa karnego – działamy zgodnie z nowymi przepisami

 

W miarę jak prawo karne ewoluuje, my również się rozwijamy. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi reformami prawa karnego i dostosowujemy nasze podejście do zmieniających się realiów. Dzięki temu możemy skuteczniej bronić naszych klientów, stosując nowoczesne metody i strategie prawne.

 

Sąd Okręgowy, Sąd Najwyższy – reprezentacja na każdym szczeblu sądownictwa

Nie ograniczamy się tylko do reprezentacji przed sądami I instancji. Nasze doświadczenie pozwala nam na skuteczną obronę klientów także przed Sądami Okręgowymi oraz Sądem Najwyższym. Niezależnie od etapu postępowania karnego, staramy się zapewnić naszym klientom jak najlepszą reprezentację.

 

Katedra prawa karnego – dzielimy się wiedzą

 

Współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się edukacją prawniczą, angażując się w nauczanie prawa karnego oraz dzieląc się naszą wiedzą z przyszłymi prawnikami. Wspieramy rozwój młodych talentów oraz dążymy do ciągłego poszerzania własnych kompetencji.

Prawo karne w Warszawie - adwokat Jakub Wróblewski rozwieje wątpliwości

 

Z nami Twoja sprawa karna jest w dobrych rękach

 

Niezależnie od tego, z jakim wyzwaniem prawnym się zmagasz, możesz być pewien, że nasz zespół prawników specjalizujących się w prawie karnym zrobi wszystko, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą reprezentację i obronę. Oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, dbając o szczegóły i analizując każdy aspekt, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszy wynik.

 

Konsultacje prawne – odpowiedź na Twoje pytania

 

Rozumiemy, że każda sprawa karna może rodzić wiele wątpliwości i pytań. Dlatego oferujemy profesjonalne konsultacje prawne, podczas których omawiamy Twoją sytuację i odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące postępowania karnego, przepisów prawa i możliwych rozwiązań. Chcemy, abyś był świadomy swoich praw i możliwości.

Adwokat Warszawa - skuteczny prawnik

 

Korzystając z naszych usług, masz pewność, że otrzymasz:

 

 • Profesjonalną i kompetentną obsługę prawną;
 • Indywidualne podejście do Twojej sytuacji;
 • Skuteczną reprezentację na każdym etapie postępowania karnego;
 • Pomoc na bieżąco w zakresie prawa karnego i jego zmian;
 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny prawa karnego.

 

Nie pozwól, aby problem prawny wpłynął na Twoje życie. Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli wspólnie opracować najlepszą strategię obrony w Twojej sprawie. Nasz zespół prawników zajmujących się prawem karnym jest gotowy, aby stanąć u Twojego boku i pomóc Ci w walce o sprawiedliwość.