Oferta

Prawo Pracy Warszawa - Jakub Wróblewski

Spierając się ze swoim pracodawcą nie jesteś na straconej pozycji. Istnieje szereg narzędzi prawnych pozwalających na dochodzenie swoich praw. Po Twojej stronie stoją również instytucje państwowe, w których możesz ujawnić poszczególne przypadki naruszeń praw pracowniczych.

 

Nie zapominaj również o tym, że także przepisy kodeksu karnego mogą być przydatne w prowadzeniu sporów z Twoim pracodawcą. Część z zachowań, które wydają się być jedynie niedopatrzeniami, czy przejawem nieuprzejmości Twoich przełożonych, jest penalizowana.

Zadzwoń do nas!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń do Kancelarii: +48 691 130 236

Kancelaria adwokacka Jakub Wróblewski jest to miejsce, w którym klienci otrzymają profesjonalną i fachową pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. Za sprawą ogromnego doświadczenia, a także zasobu wiedzy prawnika Klienci mogą liczyć na dochodzenie swoich praw, ze szczególnym naciskiem na prawo karne oraz prawo pracy, a także prawo gospodarcze.

Adwokat Warszawa Wola - specjalista od prawa pracy

Klienci są reprezentowani przed różnymi instytucjami, a także organami ścigania. Kancelaria adwokacka Jakub Wróblewski w Warszawie sporządza pisma procesowe, udziela porad prawnych, a także przygotowuje umowy. Wszystkie świadczone usługi są w sposób kompleksowy.

 

Kodeks pracy oraz zasady prawa pracy nie mają tajemnic przed kancelarią adwokacką Jakub Wróblewski

 

Kancelaria adwokacka Jakub Wróblewski świadczy profesjonalne usługi prawne z zakresu Kodeksu Pracy i praw pracowniczych. Pomoc dedykowana jest do osób fizycznych oraz firm. W ramach pomocy Klienci mogą liczyć na reprezentowanie w sporach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także sporządzanie i opiniowanie umów oraz sporządzanie opinii prawnych. Działając w oparciu o doświadczenie oraz zdobytą wiedzę i umiejętności adwokat dokłada wszelkich starań, aby każda sprawa była realizowana w sposób kompleksowy oraz generowała jak najmniej stresu dla klienta.

 

Adwokat Warszawa Jakub Wróblewski

Prawnik oferuje wsparcie na każdym etapie współpracy: począwszy od czynności przed procesowych, przez przygotowanie pism i umów, poprzez proces sądowy, aż do orzeczenia sądu i zakończenia sprawy. Na każdym z etapów Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo. Prawo pracy jest szczególną dziedziną, którą regulują przepisy prawa pracy. To w niej znajdują się zasady prawa pracy dotyczące czasu pracy zdalnej, warunków pracy, zasad higieny pracy.

 

Dlaczego tak ważna jest pomoc w zakresie prawa pracy i stosunku pracy?

 

Adwokat Jakub Wróblewski oferuje swoją pomoc klientom w Warszawie i okolicach. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia w zakresie przepisów prawa pracy, dlatego swoje usługi kieruje nie tylko do przedsiębiorców, ale także pracowników. Często występują w różnych firmach, bądź instytucjach problemy i nieporozumienia na gruncie przestrzegania prawa pracy, dlatego bardzo istotne jest szybkie rozwiązanie sporów, by nie doszło do generowania kolejnych konfliktów. Za sprawą pomocy profesjonalistów często udzielanej na drodze negocjacji można dojść do wspólnego porozumienia.

 

Prawnik Warszawa Wola - skuteczny adwokat od prawa pracy

Klienci mogą liczyć na szybką i profesjonalną pomoc oraz reprezentowanie przed organami administracji publicznej, sądami oraz organami ścigania Wszystkie ustalenia są dokładnie omawiane z klientem.

 

Poznaj zasady prawa pracy

 

W myśl cytatu: "Nieznajomość prawa szkodzi" warto mieć na uwadze, że każdy pracodawca powinien wiedzieć jak zatrudniać pracowników tymczasowych oraz do pracy stałej w konkretnym, ustalonym wcześniej stosunku pracy:

 

  • pracy stałej,
  • pracy zdalnej,
  • pracy tymczasowej.

 

Przepisy prawa pracy określają obowiązki nakładane na pracownika oraz pracodawcę, które powinny być przestrzegane, dlatego pracodawca oraz pracownik powinni wiedzieć na jakich warunkach powinni pracować, jakie źródła prawa pracy ich obowiązują oraz nakazani są do przestrzegania prawa pracy.

Prawnik Warszawa Wola Jakub Wróblewski

Bardzo istotne są elementy dotyczące czasu pracy niezależnie od jej rodzaju wykonywania czy jest to zadanie wykonywane stacjonarnie czy w przypadku pracy zdalnej. Istotne są również zapisy dotyczące warunków pracy, a także higieny pracy.

 

Jakie są wspólne obowiązki pracownika oraz obowiązki pracodawcy?

 

Warto mieć na uwadze, że obowiązki pracowników oraz obowiązki pracodawcy wynikają z przepisów kodeksu pracy dotyczącej każdego rodzaju wykonywanej pracy oraz umów. Powinny być one sporządzone w formie pisemnej i obejmować wspólne uzgodnienia dotyczące rodzaju pracy, która będzie powierzona pracownikowi, zawierać informacje obejmujące kwalifikacje pracownika, które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownik ma prawo do wypoczynku, urlopu, przerwy w pracy, godnych warunków pracy. Powinien znać także zasady dotyczące zawarcia, jak i rozwiązania stosunku pracy.

 

Jakie zasady prawa pracy znajdziesz w kodeksie pracy?

 

Prawo pracy jest to bardzo szeroka dziedzina prawa. Określa obowiązki i powinności pracownika, jak i pracodawcy. Miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy pracownika, obowiązki stron stosunku pracy, przewidywany okres zatrudnienia, informacja dotyczącą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja pracy, przysługujące pracownikowi przerwy w pracy, składniki wynagrodzenia oraz informacje dotyczące świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, rodzaj umowy, wszystkie uzgodnienia oraz obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące pracy powinny być przekazane pracownikowi do zapoznania się przed zawarciem umowy.

Adwokat Warszawa Prawo Pracy

Pracodawca ma obowiązek w określonym terminie przedstawić wszystkie przepisy dotyczące pracy. Jednak nie każdy pracodawca i pracownik ma świadomość wszystkich obowiązków, które określają zasady prawa dotyczące stosunku pracy, dlatego w razie wszelkiej wątpliwości należy skontaktować się z renomowanym prawnikiem, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przestrzegania prawa.

 

Kancelaria adwokacka Jakub Wróblewski działa również w innych gałęziach systemu prawnego, oferując kompleksowe wsparcie i oferując pomoc prawną z dziedziny prawa administracyjnego lub prawa cywilnego, a także obsługę przedsiębiorców.