W ramach tej dziedziny prawa kształtowane są przede wszystkim stosunki na linii państwo-obywatel. Należy zwrócić uwagę, że szereg spraw tzw. urzędowych prowadzonych jest w ramach trybu administracyjnego. Obywatel może odwoływać się od niesłusznej decyzji, a następnie składać skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Postępowanie to charakteryzuje się odmienną dynamiką od typowego postępowania sądowego, co nie zmienia faktu, że obywatel i jego pełnomocnik mogą wykazywać się inicjatywą dowodową i częstokroć skutecznie dochodzić swoich racji.

 

Regulacje prawne przewidują również możliwości podejmowania reakcji na powolne działania organów, czego przykładem jest skarga na bezczynność.

Adwokat Warszawa Wola - prawo administracyjne

Prawo administracyjne należy do najbardziej rozbudowanych i skomplikowanych gałęzi prawa. W zakres prawa administracyjnego wchodzi wiele pomniejszych działów, jak na przykład prawo bankowe, oświatowe, budowlane, drogowe, czy też sportowe. Samodzielne reprezentowanie swoich interesów i udane dochodzenie sprawiedliwości graniczy więc z cudem. Poprawna obsługa spraw w zakresie prawa administracyjnego wymaga bowiem szerokiej, kompleksowej wiedzy - a taką jest w stanie zapewnić tylko doświadczony specjalista.

 

Co należy wiedzieć na temat prawa administracyjnego?

 

Prawo administracyjne ma wiele różnych założeń, począwszy od kontroli organów administracji publicznej w zakresie prawidłowości wykonywania przez nie zadań publicznych, po regulowanie zasad działalności samorządu terytorialnego. Choć może brzmieć to nieżyciowo, normy prawa administracyjnego dotyczą nas wszystkich. Wystarczy jedynie wspomnieć o fakcie, iż wielu z nas padło ofiarami niesprawiedliwej, krzywdzącej decyzji administracyjnej, lub było po prostu stroną uczestniczącą postępowania administracyjnego.

 

Prawo administracyjne w Warszawie - adwokat Jakub Wróblewski

Współpraca z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w zakresie prawa administracyjnego bardzo często pozwala skutecznie kwestionować działania administracji, dając szansę na uzyskanie znacznie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

 

Przepisy prawa administracyjnego bardzo często się zmieniają - to oczywiste, że przeciętny człowiek nie będzie w stanie za nimi nadążyć. Na szczęście konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w prawie administracyjnym pozwala na zrozumienie zasad oddziaływania prawa administracyjnego na codzienne życie. Stanowi też podstawę skutecznego prowadzenia sprawy na wszelkich szczeblach, począwszy od administracji lokalnej aż do sądów administracyjnych.

 

Prawo administracyjne - najważniejsze działy

 

Prawo administracyjne obowiązujące w naszym kraju można co do zasady podzielić na trzy główne gałęzie.

 

Są to:

 

  • ustrojowe prawo administracyjne, które reguluje strukturę i zasady funkcjonowania najważniejszych organów administracji publicznej
  • prawo administracyjne materialne, które reguluje zasady, na których opierają się prawa i obowiązki zarówno organów administracyjnych, jak i obywateli.
  • prawo administracyjne procesowe, którego zadaniem jest określenie zasad, na podstawie których prowadzone będzie postępowanie administracyjne.

 

Ważnym elementem prawa administracyjnego jest także prawo urzędnicze, czyli dotyczące w pierwszej kolejności osób pełniących funkcje urzędnicze.

 

Adwokat Warszawa - Prawo administracyjne

Wyróżnić można także wiele kompleksowych gałęzi prawa administracyjnego. Oprócz tych wymienionych wcześniej (a więc na przykład prawa budowlanego czy sportowego) warte podkreślenia są także prawo łowieckie, prawo lotnicze, czy też prawo oświatowe.

 

Aby świadczyć kompleksową pomoc prawną w zakresie którejkolwiek z wyżej wymienionych gałęzi, konieczna jest doskonała znajomość źródeł prawa administracyjnego, a także jego szczegółowych zapisów. Wiedzę taką jest w stanie dostarczyć jedynie doświadczony specjalista w zakresie prawa administracyjnego.

 

Materialne prawo administracyjne

 

Jedną z najważniejszych gałęzi prawa administracyjnego jest materialne prawo administracyjne. Jego przepisy dotyczą każdego z nas, regulując konkretne dziedziny życia społecznego. Nadają one bowiem uprawnienia, a jednocześnie decydują o zobowiązaniach w między innymi takich obszarach codziennego życia, jak bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ponadto to właśnie za część materialnego prawa administracyjnego uważa się publiczne prawo gospodarcze. Określa ono normy zachowania, jakie powinno cechować podmioty gospodarcze podczas ich interakcji z organami publicznej administracji.

 

Adwokat Warszawa - specjalista od prawa administracyjnego

 

Sankcje administracyjne

 

Na podmioty prawa administracyjnego, które zachowały się wbrew jego przepisom, mogą zostać nałożone specjalne kary - sankcje administracyjne. Istnieje kilka rodzajów sankcji - między innymi te dotyczące cofnięcia wydanych wcześniej uprawnień oraz koncesji. Sankcje mogą jednak być także nałożone pod postacią kary finansowej. Sankcje administracyjne nałożone mogą być zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki nie posiadające tożsamości prawnej. Konsultacji w sprawie sankcji administracyjnych można dokonać u doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym.

 

Jaką ofertę posiada profesjonalna kancelaria prawa administracyjnego?

 

Oferta kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie administracyjnym musi być szeroka, a wszelkie porady udzielane na podstawie aktualnie obowiązujących źródeł prawa administracyjnego.

 

Pośród usług, jakie świadczy skuteczna kancelaria prawa administracyjnego wymienić można:

 

  • sporządzanie wniosków rozpoczynających postępowanie administracyjne, a także sporządzanie wniosków w interesie reprezentowanej strony w trakcie aktywnego postępowania
  • reprezentowanie klienta przed organami takimi, jak samorząd terytorialny, czy też samorządowe kolegium odwoławcze, a także inspektor nadzoru budowlanego i nie tylko.
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach nadzwyczajnych przed organami I oraz II instancji
  • reprezentowanie klienta przed Sądami Administracyjnymi
  • zaskarżanie uchwał przyjętych przez samorządy terytorialne, czy też aktów prawa miejscowego
  • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

 

Prawnik Warszawa Wola - Prawo administracyjne

Współpraca z ekspertem od prawa administracyjnego to znacznie większa szansa na korzystne zakończenie postępowania administracyjnego. W wielu przypadkach okazuje się ona wręcz jedynym skutecznym sposobem na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Samodzielna reprezentacja jest bowiem, jeśli chodzi o prawo administracyjne, niezwykle trudna.

 

Swoją pracę wykonujemy w ramach usług jednorazowych porad prawnych, cyklu spotkań lub w ramach regularnej, cyklicznej bądź stałej współpracy. Podobnie działamy w innych gałęziach systemu prawnego, oferując kompleksowe wsparcie, na przykład oferując pomoc prawną z dziedziny prawa cywilnego lub prawa pracy.